Hội nghị khách hàng của công ty

Công ty tổ chức tiệc gặp mặt đầu năm tại Thái Lan chi ân khách hàng, gắn bó các nhà phân phối cùng hợp tác phát triển .

Giao lưu văn hóa với Thái Lan