Du lịch đầu xuân năm 2018 tại xứ sở kim chi cùng với tất cả khách hàng của sơn SAKURA

Để chi ân khách hàng, hàng năm công ty tổ chức những chuyến du lịch ý nghĩa gặp gỡ khách hàng. Cùng khách hàng ngồi lại phải nghỉ ngơi sau 1 năm làm việc vất vả.

Để chi ân khách hàng, hàng năm công ty tổ chức những chuyến du lịch ý nghĩa gặp gỡ khách hàng. Cùng khách hàng ngồi lại phải nghỉ ngơi sau 1 năm làm việc vất vả.