Khai chương cửa hàng sơn thương hiệu Sakura Hưng Phương

SƠN SAKURA - Tinh hoa Nhật Bản đã có mặt tại Nhân Chính - Lý Nhân - Hà Nam. Chúc anh chị Hưng Phương kinh doanh hồng phát.

SƠN SAKURA - Tinh hoa Nhật Bản đã có mặt tại Nhân Chính - Lý Nhân - Hà Nam. Chúc anh chị Hưng Phương kinh doanh hồng phát.